Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Powstał chodnik w miejscowości Kucerz

Zakończyły się prace nad utwardzeniem ciągu pieszego wzdłuż drogi powiatowej 2903C Lubanie–Kucerz w miejscowości Kucerz, o długości 200 metrów. Zadanie zrealizowano we współpracy z powiatem włocławskim, który dostarczył materiały w postaci krawężników, obrzeży i kostki chodnikowej. Koszt wykonania robót w wysokości 29.899,00 zł. został pokryty z budżetu gminy.
Wykonawcą inwestycji jest P.B.H.U Paweł Piekarski.