Punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi programu „Czyste powietrze” w Gminie Lubanie

 

W ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Urząd Gminy w Lubaniu uruchomił dla mieszkańców Gminy punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubaniu.

Godziny pracy punktu:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 13.00-15.00,

wtorek w godz. 14.00-16.00,

piątek w godz. 12.00-14.00.

W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panią Sylwią Zdanowską nr tel. 54 251 33 12 wew. 30, e-mail lubanie@lubanie.com lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Toruniu. Mieszkańcy mogą również uzyskać pomoc przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”

Ocieplenie domu, nowe ogrzewanie, to się opłaca – ulotka

Kredyt „Czyste Powietrze” – informacje

Zmiana Programu Priorytetowego 15.07.2022 r.