Informacje o złożonych wnioskach

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Lubanie informuje o statystykach dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie
(stan na 30.09.2023 r.)

Nazwa Gminy liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.] liczba zawartych umów

[szt.]

liczba zrealizowanych przedsięwzięć [szt.] kwota

wypłaconych dotacji

[zł]

Lubanie (gmina wiejska) 223 212 109            3 019 775,74

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

Punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi programu „Czyste powietrze” w Gminie Lubanie

 

W ramach Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Urząd Gminy w Lubaniu uruchomił dla mieszkańców Gminy punkt konsultacyjno – informacyjny obsługi programu „Czyste Powietrze”. Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Lubaniu.

Godziny pracy punktu:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 13.00-15.00,

wtorek w godz. 14.00-16.00,

piątek w godz. 12.00-14.00.

W celu uzyskania informacji na temat programu należy kontaktować się z Panią Sylwią Zdanowską nr tel. 54 251 33 12 wew. 30, e-mail lubanie@lubanie.com lub osobiście w siedzibie Urzędu Gminy.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach Programu oraz bezpłatne wsparcie w zakresie przygotowywania wniosku o dofinansowanie. Zainteresowani mieszkańcy mogą także skorzystać ze stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, przy którym można wypełnić wnioski, wydrukować je i od razu złożyć wypełniony wniosek o dofinansowanie, który zostanie przekazany do WFOŚiGW w Toruniu. Mieszkańcy mogą również uzyskać pomoc przy rozliczaniu przyznanych dofinansowań, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”

Ocieplenie domu, nowe ogrzewanie, to się opłaca – ulotka

Kredyt „Czyste Powietrze” – informacje

Zmiana Programu Priorytetowego 15.07.2022 r.

Informacje o złożonych wnioskach

Zgodnie z §2 ust. 2 pkt 5 aneksu do porozumienia w sprawie realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Gmina Lubanie informuje o statystykach dotyczących realizacji Programu Czyste Powietrze na swoim terenie (stan na dzień 30.09.2022 r.):

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie – 160 szt.

liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 64 szt.

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 1 248079 zł