W dniu 15.04.2024  w godz.  11.30 – 14.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBANIE 17 obwód 100

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane