Tłumacz języka migowego on-line

Urząd Gminy Lubanie realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego on-line.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego on-line można skorzystać:

  1. z przygotowanego stanowiska znajdującego się w Urzędzie Gminy,
  2. z własnego komputera/tabletu/telefonu wyposażonego w kamerę i mikrofon.

Tłumacz języka migowego, widoczny na ekranie będzie pośredniczył w rozmowie Klient – Urzędnik na interesujący Państwa temat w zakresie spraw realizowanych w Urzędzie Gminy Lubanie.

Usługa dostępna jest w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 8.00-15.30

wtorek: 8.00-17.00

piątek: 8.00-14.00.

Z tłumaczem można się połączyć klikając poniższą ikonę.

Usługę zrealizowano w ramach projektu „Dostępny Samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.