Gminny Ośrodek Kultury
Dyrektor:
87–732 Lubanie 17
tel. (54) 251 33 13
www.goklubanie.pl goklubanie@gmail.com

Gminna Biblioteka Publiczna
Kierownik: Renata Matusiak
tel. (54) 251 37 23