LUBANIE – powierzchnia ogólna wynosi 608 ha, wieś gminna o wykształconym centrum mieszkaniowo-usługowym, z urzędem gminy, obiektami oświaty, kultury, sportu, usługami pocztowo-telekomunikacyjnymi, kościołem itp. Funkcjonują tu m.in. Zespół Szkół z gimnazjum, przedszkole oraz Lubańskie Towarzystwo Piłkarskie dysponujące boiskiem sportowym z dobrze utrzymaną płytą i zadaszonymi trybunami.

BARCIKOWO – powierzchnia ogólna 318 ha, zabudowa częściowo rozproszona, częściowo luźna, położona przy drodze gminnej o nawierzchni żużlowej.

BODZIA – powierzchnia ogólna 131 ha, zabudowa zwarta położona głównie po jednej stronie drogi gminnej. Gospodarstwa zróżnicowane pod względem wielkości i okresu wybudowania. We wsi cmentarz poniemiecki z okresu II wojny światowej.

GĄBINEK – powierzchnia ogólna 300 ha, dominuje zwarta sieć osadnicza oparta na zabudowie jednorodzinnej. Wieś charakteryzuje się dobrze rozwiniętą infrastrukturą drogową i telekomunikacyjną. Zlokalizowana jest tu tłocznia gazu, zakład budowlany oraz placówki handlowe i usługowe.

JANOWICE – (wsie Janowice, Zapomnianowo i Przywieczerzynek). Powierzchnia ogólna 443 ha. W Janowicach jest usytuowany przystanek PKS oraz m.in. Dom Strażaka, jednocześnie siedziba OSP.

KAŁĘCZYNEK – powierzchnia ogólna 163,2 ha. W Kałęczynku funkcjonuje świetlica wiejska

KAŹMIERZEWO – powierzchnia ogólna 287 ha, zabudowa średniej wielkości rozproszona. 2 przystanki PKS przy drodze krajowej nr 1.

KUCERZ – (wsie Kucerz i Mikorzyn). Powierzchnia ogólna 235 ha. W Mikorzynie zlokalizowana jest gminna oczyszczalnia ścieków oraz wysypisko śmieci.

MIKANOWO A – powierzchnia ogólna blisko 700 ha, zabudowa skupiona głównie przy drodze powiatowej, 2 przystanki PKS, liczne miejsca parkingowe oraz bardzo duża stacja benzynowa przy drodze krajowej nr 1. We wsi m.in. punkty gastronomiczne, restauracja z pokojami noclegowymi.

MIKANOWO B – (wsie Mikanowo B i Dąbrówka). Powierzchnia ogólna około 1045 ha z zabudową w większości mieszkaniową. Wieś Dąbrówka jest małą enklawą śródleśną.

SARNÓWKA – powierzchnia ogólna 305 ha, zabudowa skupiona na rozwidleniu dróg gminnych i drogi powiatowej. Przystanek PKS.

PRZYWIECZERZYN – powierzchnia ogólna blisko 220 ha z zabudową położoną przy drodze gminnej. W Przywieczerzynie sześciooddziałowa szkoła podstawowa z utwardzonym boiskiem do piłki nożnej.

SIUTKÓWEK – powierzchnia ogólna 317 ha, zabudowa rozproszona. Sołectwo przecięte drogą krajową nr 1, dwa przystanki PKS, duża stacja benzynowa, zajazd z miejscami noclegowymi.

TADZIN – powierzchnia ogólna wynosi 260 ha, zabudowa luźno położona po jednej stronie drogi. Przystanek PKS.

USTRONIE – (wsie Ustronie i Kolonia Ustrońska). Powierzchnia ogólna 444 ha, zabudowa w większości rozproszona przy drodze gminnej. Przystanek PKS. W Ustroniu funkcjonuje OSP, jest też sześciooddziałowa szkoła podstawowa z salą gimnastyczną, trawiastym boiskiem do piłki nożnej i utwardzonym do piłki koszykowej.

WŁOSZYCA – (wsie Włoszyca Lubańska i Kocia Górka). Powierzchnia ogólna wynosi 144 ha, zabudowa rozproszona wzdłuż drogi gminnej. Przystanek PKS.

PROBOSTWO GÓRNE – powierzchnia ogólna wynosi 316 ha, zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa wzdłuż dróg gminnych, 4 przystanki PKS przy drodze krajowej i wojewódzkiej.

PROBOSTWO DOLNE – powierzchnia ogólna 232 ha, zabudowa jednorodzinna jako osiedle przy trakcji kolejowej.

ZOSIN – powierzchnia ogólna 214 ha.