Urząd Gminy
Lubanie 28 A
87-732 Lubanie tel/fax: (54) 251 33 12
woj. kujawsko – pomorskie pow. włocławski

NIP: 891-13-77-759
REGON: 000994510

Znaki gminy
Uchwała RG w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu, flag i pieczęci Gminy Lubanie (format PDF )
Herb Gminy Lubanie (format JPG)
Flaga Gminy Lubanie (format JPG)
Flaga urzędowa Gminy Lubanie (format JPG)
Pieczęć Rady Gminy Lubanie (format JPG)
Pieczęć Wójta Gminy Lubanie (format JPG)

 

mgr Larysa Krzyżańska
Wójt gminy Lubanie

 

Samodzielne stanowiska pracy


Kamila Hołtyn

Sekretarz Gminy/ Zastępca Kierownika USC
Tel. 54 251 33 12 wew. 27, e-mail: sekretarz@lubanie.com

Karolina Kontowicz
Inspektor ds. organizacyjnych
Sekretariat Tel. 251 33 12, e-mail: sekretariat@lubanie.com

Aleksandra Bednarek
Inspektor ds. obsługi rady gminy, samorządów wiejskich i działalności gospodarczej
Tel. 54 251 33 12 wew. 37, 530 416 855

Jolanta Centkowska
Inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych
Tel. 54 251 33 12 wew. 26, 881 479 333, e-mail: usc@lubanie.com

Janusz Lambarski
Inspektor ds. obrony cywilnej
Tel. 54 251 33 12 wew. 33

Monika Mroczkowska – Zalewska
Inspektor ds. deklaracji i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Tel. 54 251 33 12 wew. 36

Piotr Rolirad
Inspektor Ochrony Danych
Tel. 54 251 33 12 wew. 47, e-mail: inspektor@lubanie.com

 

Referat Finansowo – Budżetowy

Lidia Kokowicz
Skarbnik Gminy
Tel. 54 251 33 12 wew. 38, e-mail: ksiegowosc_budzetowa@lubanie.com

Marlena Świeczkowska
Zastępca Skarbnika
Tel. 54 251 33 12 wew. 38

Honorata Urbańska
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Tel. 251 33 12 wew. 30

Sylwia Zdanowska
Inspektor ds. realizacji podatków i opłat
Tel. 54 251 33 12 wew. 30

Dorota Zasada
Inspektor ds. kasy
Tel 54 251 33 12 wew. 32

Magdalena Maklakiewicz
Inspektor ds. ubezpieczeń społecznych i księgowości budżetowej
Tel. 54 251 33 12 wew. 35

Wioleta Strzelecka
Inspektor ds. wydatków budżetowych
Tel. 54 251 33 12 wew. 35

Mariola Olek
Inspektor ds. dochodów budżetowych
Tel. 54 251 33 12 wew. 35

 

Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Anna Narewska
Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Tel. 54 251 33 12 wew. 39, 881 474 819, e-mail: lubanie1@poczta.onet.pl

Michał Chaberski
Zastępca Kierownika Referatu Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Tel. 54 251 33 12 wew. 39, e-mail: lubanie1@poczta.onet.pl

Izabela Gawrońska
Inspektor ds. ochrony środowiska
Tel. 54 251 33 12 wew. 39, e-mail: lubanie1@poczta.onet.pl

Paulina Siuber
Inspektor ds. energetyki i inwestycji komunalnych
Koordynator ds. dostępności, e-mail: koordynator@lubanie.com
Tel. 54 251 33 12 wew. 39

Katarzyna Gulczyńska
Inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w gminie, gospodarki odpadami i produkcji zwierzęcej
Tel. 54 251 33 12 wew. 36, 881 475 411, e-mail: gospodarka_odpadami@lubanie.com

Stanowiska pomocnicze i obsługi

Robotnik gospodarczy:

Grzegorz Słomczewski, tel. 602 178 112
Piotr Leszczyński
Marian Stępiński,tel. 664 094 454
Andrzej Skibiński
Stanisław Drybs

Sprzątaczka:
Renata Urbańska

 

Rada Gminy na kadencję 2018/2023 Agnieszka Augustyniak- wiceprzewodnicząca, Małgorzata Juchniewicz, Izabela Karasiewicz, Wojciech Kaszubski, Jarosław Kulpa, Magdalena Łapciak, Barbara Rolirad – przewodnicząca, Izabela Zakrzewska, Edward Żychlewicz – wiceprzewodniczący, Wojciech Agacki, Jonasz Głowacki, Włodzimierz Woźniak, Paulina Łapciak, Anna Ogrodowska, Mirosława Ciesielska.

Rada Gminy na kadencję 2014/2018 Agnieszka Augustyniak, Barbara Budzyńska – wiceprzewodnicząca, Dorota Ciesielska, Małgorzata Juchniewicz, Izabela Karasiewicz, Wojciech Kaszubski, Jadwiga Krusińska, Jarosław Kulpa, Magdalena Łapciak, Barbara Rolirad – przewodnicząca, Grzegorz Skarupski, Ryszard Szczesny, Błażej Wesołowski, Izabela Zakrzewska, Edward Żychlewicz – wiceprzewodniczący.

Rada Gminy na kadencję 2010/2014 Krzysztof Błaszczak, Barbara Budzyńska, Dorota Ciesielska, Wojciech Chrząszcz, Małgorzata Juchniewicz, Jadwiga Kurant – przewodnicząca, Władysław Makowski, Ryszard Szczesny – wiceprzewodniczący, Renata Szopa, Irena Troszyńska, Andrzej Ulczycki – wiceprzewodniczący, Tomasz Wyborski, Włodzimierz Woźniak, Izabela Zakrzewska, Edward Żychlewicz