Rozporządzenie nr 3/2024 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2024 r. uchylające rozporządzenie Nr 12/2023 z dnia 26 października 2023r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków