Materiały dotyczące zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella

BEZPIECZEŃSTWO WODNE W BUDYNKACH

ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM POWODOWANYM PRZEZ BAKTERIE LEGIONELLA – ZALECENIA DOT. PONOWNEGO OTW