Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

V RAJD ROWEROWY

Zapraszamy cyklistów z terenu Stowarzyszenia do udziału w V Rajdzie Rowerowym, który odbędzie się 25 kwietnia. Na zakończenie rajdu odbędzie się ognisko w Parku w Śmiłowicach. Chętne osoby zapraszamy do zapisywania się w biurze Stowarzyszenia przy ulicy Włocławskiej 16. Poniżej przedstawiamy mapę z trasą rajdu.

INTERAKTYWNE MAPY INWESTYCJI – „PO RYBY” i „LEADER”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza do zapoznania się ze stworzonymi przez LGD mapami interaktywnymi na których zamieszczone zostały inwestycje zrealizowane w ramach projektów „Po Ryby” i „Leader”. Odnośniki do nich znajdują się na stronie www.kujawiaki.pl

JAK PROGRAM „PO RYBY” WPŁYNĄŁ NA LGR DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki dnia 4 sierpnia 2011 roku podpisało umowę z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR). Na realizację tej strategii otrzymaliśmy ponad 15 mln zł z osi 4 programu PO RYBY. Środki te zostały przeznaczone na rozwój obszaru Stowarzyszenia tj. gmin: Boniewo, Brześć Kujawski, Chodecz, Choceń, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec, Fabianki oraz Włocławek. Od tego czasu minęło ponad trzy lata. W związku z tym zorganizowaliśmy w dniu 22 listopada 2014r. konferencję pn. ”Jak Program PO RYBY wpłynął na obszar LGR Dorzecza Zgłowiączki?” na której przedstawiliśmy na jakie cele przeznaczone zostały pozyskane przez Stowarzyszenie fundusze. Konferencja odbyła się w Hali Sportowej w Boniewie na której gościliśmy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z Torunia, Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin Powiatu Włocławskiego, pozostałych Lokalnych Grup Rybackich z województwa kujawsko-pomorskiego, beneficjentów programu PO RYBY oraz członków Stowarzyszenia. Głównym celem zorganizowanej konferencji było zarówno przedstawienie działalności naszej grupy rybackiej Dorzecza Zgłowiączki, jak również prezentacja projektów realizowanych przez naszych beneficjentów. Swoje projekty przedstawili: Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiłowicach, przedsiębiorca z Kaniewa, Brzeskie Centrum Kultury i Gmina Choceń. Beneficjenci opowiedzieli na czym polegały projekty zrealizowane dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu PO RYBY oraz jaki wpływ mają one rozwój obszaru Stowarzyszenia. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia galerii zdjęć, na której zaprezentowane zostały projekty zrealizowane do tej pory przez Stowarzyszenie oraz beneficjentów. Na konferencji wystawione zostały również prace dzieci i młodzieży wykonane podczas warsztatów plastycznych organizowanych przez naszą grupę. Konferencję połączono z „Konkursem Świątecznym”, który przeznaczony był dla lokalnych organizacji oraz twórców ludowych. Zaproszone przez nas organizacje, walczyły o laury w trzech kategoriach: na najlepszą potrawę bożonarodzeniową, najlepszy deser bożonarodzeniowy oraz dekorację świąteczną. Przygotowane dania przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów, potrawy nie tylko świetnie smakowały ale prezentowały się znakomicie. Uczestnicy konkursu włożyli wiele pracy w przygotowanie dań. Śmiało można powiedzieć, że to nie były potrawy, ale dzieła sztuki kulinarnej. Komisja konkursowa miała nie lada zadanie. Spośród ponad 30 zgłoszonych potraw komisja nagrodziła trzy najlepsze w dwóch kategoriach. W kategorii – potrawa bożonarodzeniowa, pierwsze miejsce zajęła „Staropolskie Kacze Nogi” przygotowana przez KGW ze Śmiłowic, drugie miejsce „Gęś faszerowana”- Gminnej Rady Kobiet z Boniewa oraz trzecie miejsce „Karp faszerowany grzybami” – KGW z Wichrowic. W drugiej kategorii – deser bożonarodzeniowy komisja nagrodziła trzy dania. Najwyższe trofeum przypadło deserowi o wdzięcznej nazwie „Jeż”, które stworzyły Panie z KGW Fabianki, drugie miejsce „Torcik pomarańczowo – piernikowy” – Stowarzyszenia Idea Młodych Izbica Kujawska oraz trzecie miejsce „Sernik” – przygotowany przez Megality Polska Lubraniec. Nagrodę za dekorację świąteczną otrzymały Panie z KGW z Arciszewa. Część artystyczną konferencji przygotował wielokrotnie nagradzany zespół folklorystyczny „Spod Strzechy” z Brześcia Kujawskiego. Panie z zespołu przygotowały specjalny skecz, w którym opowiedziały w humorystyczny sposób o funduszach unijnych i inwestycjach zrealizowanych na terenie gmin Stowarzyszenia. Bardzo dziękujemy Paniom za występ. Mamy nadzieję, że konferencja pokazała jak dużo do tej pory dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie środkom z programu PO RYBY można było zrobić dla obszaru dziesięciu gmin Stowarzyszenia, a przecież wiele inwestycji jest jeszcze nie zakończonych, a efekty ich realizacji poznamy dopiero za jakiś czas.

W miesiącach październiku i listopadzie 2014r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zaprasza na Pokazy Kulinarne prowadzone przez p. Kamila Sakałusa w gminach: Lubraniec (21.10 – świetlica wiejska w Końcu, 28.10 – świetlica wiejska w Sułkowie, 4.11. LCDK w Lubrańcu), Włocławek (20 i 27.10 oraz3.11. – GOK w Kruszynie), Brześć Kuj. (7.11 – remiza OSP w Machnaczu, 14.11. w ZSCKR w Starym Brześciu oraz 17.11. – remiza OSP w Rzadkiej Woli), Choceń (30.10, 6 i 13.11 – remiza OSP Wichrowice)

KONKURS, RAJD i MALOWANIE NA SZKLE

W miesiącach maju i czerwcu 2014r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki proponuje mieszkańcom gminy Lubanie udział w szeregu imprez o charakterze rekreacyjno-kulturalnym. Miłośnicy utrwalania piękna przyrody mogą wziąć udział w U edycji Konkursu Fotograficznego „Perełki Dorzecza Zgłowiączki”, zaś pasjonaci „dwóch kółek” w III Rajdzie Rowerowym na trasie 33 km ze startem i metą w Brzesćiu Kujawskim (sobota, 31 maja). Dla osób interesujących się plastyką przygotowano warsztaty malowania na szkle, które odbędą się między innymi w Zespole Szkół w Lubaniu. Bliższe informacje o zasadach udziału w wymienionych imprezach znaleźć można na stronie internetowej LGD – www.kujawiaki.pl

TWORZYSZ POEZJĘ – OPUBLIKUJ

Mamy wspaniałą informację dla wszystkich osób, które zajmują się pisaniem poezji. W najbliższym czasie planujemy wydać publikację wraz z wierszami twórców z terenu naszego Stowarzyszenia lub osób, piszących o naszym Stowarzyszeniu. Wszyscy chcący zaprezentować swoją twórczość na łamach naszej publikacji zachęcamy do przesyłania swoich dzieł na adres naszego Stowarzyszenia. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12, 87 – 850 Choceń tel./fax.(54) 284 66 69 lub emailowo na adres zglowiaczka@wp.pl Więcej informacji pod numerem telefonu: (54) 284 66 69 Wraz z przesyłaną poezją prosimy o dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów publikacji, oświadczenia przekazania praw autorskich oraz oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.

JUŻ WKRÓTCE SZKOLENIE

Uprzejmie informujemy, że Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu w miesiącu wrześniu organizuje szkolenie z dwóch działań o nazwie „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” oraz „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Szkolenie skierowane jest dla sektora społecznego oraz gospodarczego. Wkrótce podany zostanie konkretny termin oraz miejsce, gdzie odbędzie się szkolenie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem i zapisy pod numerem telefonu: 54 233 98 33.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „PEREŁKI DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI”

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza konkurs fotograficzny którego przedmiotem jest ukazanie piękna przyrody, folkloru i architektury obszaru działania Stowarzyszenia oraz popularyzacja wiedzy na temat jego zasobów tak kulturowych jak i historycznych. Konkurs służyć ma również aktywizacji społeczności lokalnych. Uczestnikami mogą być wszycy mieszkańcy gmin: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubanie, Lubień Kujawski i Włocławek. Prace w wersji elektronicznej można zgłaszać do dnia 31 lipca 2013r. Więcej informacji o konkursie na stronie www.kujawiaki.pl lub pod numerem tel. (54) 284-66-69.

I Rajd Rowerowy Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki”

REGULAMIN RAJDU

Organizatorzy: Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki Rajd skierowany jest do mieszkańców Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Cel rajdu: a) aktywizacja i integracja środowiska Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, b) poznawanie terenu Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, c) promocja obszarów zależnych od rybactwa. Termin i miejsce rajdu: 1. Rajd odbędzie się 15.06.2013 r. 2. Zbiórka uczestników o godz. 8:30 przy Szkole Podstawowej w Śmiłowicach – start rajdu – godzina 9:00. 3. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę. Trasa rajdu: Śmiłowice (przy Szkole Podstawowej) – Kłóbka (postój w Parku Etnograficznym – zwiedzanie wraz z przewodnikiem, pokazy kowala w kuźni i olejarza w olejarni, poczęstunek) – Chodecz (spotkanie z Bractwem Miłośników Ziemi Chodeckiej) – Choceń (Jezioro Borzymowskie), ognisko z kiełbaskami. Opłata za udział w rajdzie: Opłata startowa w kwocie 1,32 zł pobierana będzie na poczet ubezpieczenia podczas przyjmowania zgłoszeń na I Rajd Rowerowy Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w siedzibie biura przy ulicy Włocławskiej 16 w Choceniu. Zgłoszenia imienne prosimy kierować do: Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń do dnia 03.06.2013 r. Świadczenia organizatorów: – Obsługa przodownicka dbająca o bezpieczeństwo grupy. – Obsługa techniczna rajdu. – Pobyt w Parku Etnograficznym w Kłóbce. – Ognisko z kiełbaskami po zakończeniu rajdu nad Jeziorem Borzymowskim (przewidziane konkursy dla uczestników rajdu). Obowiązki uczestników: Każdy uczestnik rajdu jest zobowiązany do: – punktualnego przybycia na miejsce startu, – posiadania sprawnego technicznie roweru wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami (oświetlenie, hamulce, itp), – przestrzegania przepisów ruchu drogowego, – stosowania się do wskazówek komandora i prowadzącego, – nie wyprzedzania prowadzącego rajd – zabrania się uczestnictwa w rajdzie po spożyciu alkoholu oraz zabrania się spożywania alkoholu w trakcie rajdu, – poinformowania komandora o rezygnacji z rajdu lub chęci odłączenia się od grupy, – pomocy innym uczestnikom rajdu w przypadku awarii lub wypadku. Postanowienia końcowe Dzieci i młodzież do lat 18 mogą brać udział tylko pod opieką osoby dorosłej. Organizatorzy rajdu nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników rajdu osobom trzecim i na odwrót. Organizator zapewnia fachową pomoc przodowników turystyki kolarskiej.

INFORMACJA

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wniosków o dofinansowanie na operacje w zakresie Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa sektor społeczny i gospodarczy Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 05.08.2013 r. do 04.09.2013 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. O Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 04.09.2013, o godzinie 14:00. Wnioski należy składać na odpowiednim formularzu bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń. Limit środków dostępnych w ramach konkursu wynosi: 997 077,84 zł. Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: – wzór formularza wniosku o dofinansowanie – wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGR – wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGR Kryteria wyboru operacji przez LGR, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – www.kujawiaki.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl Pytania prosimy kierować na adres email: zglowiaczka.rybka@wp.pl lub telefonicznie: (54) 233-98-33.