Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku na terenie Gminy Lubanie

Załącznik nr 1 do oferty