Kontakt z Urzędem Gminy Lubanie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na główną skrzynkę pocztową.

Wyślij wiadomość

1 + 11 =

Urząd Gminy Lubanie
87-732 Lubanie
tel./fax: (54) 251 33 12
woj. kujawsko-pomorskie
pow. włocławski
NIP: 891-13-77-759
REGON: 000994510

E-mail:
lubanie@lubanie.com
sekretariat@lubanie.com

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą przy Urzędzie Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie,
e-mail: sekretariat@lubanie.com, tel. 54 251 33 12.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Rolirad, e-mail: inspektor@lubanie.com

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu komunikacji i otrzymywania informacji o działalności Urzędu Gminy w Lubaniu

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji prawnych działań.