Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury zakupowej na realizację zadania pn. „Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu” 

w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Na podstawie § 8 ust. 6  Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022                               z dnia 23 listopada 2022 r., Gmina Lubanie zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn. „Odnowienie prezbiterium rzymskokatolickiego kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Lubaniu”.  Prowadzącym postępowanie zakupowe jest:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja

z siedzibą w Lubanie 16, 87-732 Lubanie

NIP 8911377736, Regon 040064204

tel. 54 251 33 25

Osoba do kontaktu:

ks. kan. Marian Jaros.

Poniżej szczegóły zapytania:

zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Odnowienie Prezbiterium

Załącznik nr 2 – projekt umowy Odnowienie Prezbiterium

Załącznik nr 3 – decyzje WUOZ

Załącznik nr 4 – program prac konserwatorskich

Załącznik nr 5 – część I dokumentacji

Załącznik nr 5 – część II dokumentacji

Załącznik nr 5 – część III dokumentacji

Załącznik nr 5 – część IV dokumentacji

Załącznik nr 5 – część V dokumentacji