Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje, że w najbliższych miesiącach planowane są konkursy na budowę sieci szerokopasmowych. Przypomina również, że został wdrożony System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Pod adresem internet.gov.pl można zgłaszać informacje o punktach adresowych, w których jest możliwe lub planowane zapewnienie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu. System umożliwia również zgłaszanie pustostanów, co pozwoli na przesuwanie środków finansowych.

Adres strony internetowej https://internet.gov.pl/

Ponadto Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na Internet także na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej: https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/.

CPPC zachęca również do śledzenia aktualności na stronie internetowej(https://gov.pl/cppc), gdzie na bieżąco publikowane są informacje dotyczące projektów i naborów realizowanych przez CPPC.