W ostatnich dniach podpisałam umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pod nazwą ,,Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Lubaniu – zakup wyposażenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Gmina Lubanie otrzyma przeszło 207 tys. zł. Koszt całkowity zadania to 300 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w zeszłym roku. Zakres projektu obejmuje: wymianę zestawu pompowego o większej wydajności, który pokryje zwiększone zapotrzebowanie na wodę na terenie gminy Lubanie wraz z instalacją elektryczną; zestaw dozujący wraz z instalacją elektryczną, pompę płuczącą wraz z instalacją elektryczną, agregat prądotwórczy, zestaw monitoringu
Prace zostaną wykonane w tym roku.

Wójt Gminy Lubanie
Larysa Krzyżańska