Urząd Gminy w Lubaniu zaprasza Mieszkańców  sołectwa Kaźmierzewo  zainteresowanych uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu „Czyste Powietrze”.

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.

Spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Kałęczynku

TERMIN: 25 kwietnia 2024 r. godz. 16.30