Zakończyła się budowa zbiornika wodnego służąca małej retencji w miejscowości Sarnówka, mająca na celu przywrócenie zdolności retencyjnych istniejącego zbiornika wodnego, który do tej pory był zdegradowany i nie mógł spełniać swojej funkcji. Zakres wykonanych robót obejmował pogłębienie, wykonanie skarp i uformowanie linii brzegowej.

Koszt realizacji to kwota niespełna 57 tys zł.

Dotacja z środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego około 18 tys. zł.