Położenie:
jeden z zakładów należących do Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA. – jest zlokalizowana na lewym brzegu Wisły we wsi Gąbinek, należącej do gminy Lubanie.

 

Zadania:
System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ SA. jest spółką eksploatującą polski odcinek gazociągu Jamał – Europa Zachodnia, transportującego gaz ziemny do Polski i innych krajów Europy poprzez Niemcy. Tłocznia ma za zadanie kompensowanie strat ciśnienia w gazociągu jakie powstają przy przesyle dużych strumieni gazu na znaczne odległości. Podnoszenie ciśnienia w gazociągu jest realizowane dzięki agregatom sprężającym, składających się z zespołu: silnik napędowy i kompresor gazu. Na terenie zakładu znajduje się także Systemowa Stacja Regulacyjno – Pomiarowa, której zadaniem jest regulacja strumienia i pomiar ilości oraz jakości gazu dostarczanego do Krajowego Systemu Gazowniczego.

Podstawowe instalacje:
W Tłoczni Gazu „Gąbinek” znajdują się trzy zespoły sprężające, w których silnikiem napędowym jest turbina gazowa firmy ALSTOM typu GT-10, zasilana gazem ziemnym oraz kompresor firmy DRESSER RAND typu 50P2. Moc nominalna każdego turbozespołu wynosi 25MW, umożliwia on sprężanie gazu do ciśnienia 8,45 MPa. W zależności od potrzeb pracuje jeden lub równolegle dwa agregaty sprężające, trzeci stanowi rezerwę. Zastosowane rozwiązania oraz urządzenia umożliwiają osiągnięcie wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa oraz co jest ważne dla środowiska naturalnego, ekologicznej pracy zakładu. Turbina GT-10 spalając gaz ziemny w porównaniu z silnikami cieplnymi pracującymi na innych rodzajach paliwa, emituje znacznie niższe ilości tlenku węgla i tlenków azotu, ponadto spaliny nie zawierają związków siarki i cząstek stałych.

Pracą całej instalacji steruje nowoczesny system automatyki, dzięki czemu dyspozytor zmiany z centralnej sterowni może w sposób interaktywny kontrolować pracę wszystkich układów. System automatyki wyposażony jest w układy bezpieczeństwa takie jak: system detekcji wycieków gazu, system detekcji pożaru z automatycznym systemem gaszenia oraz system kontroli parametrów krytycznych. W razie niebezpieczeństwa układ ten przeprowadza samoczynnie procedury odstawienia zagrożonego układu.