Komisariat Policji w Brześciu Kujawskim
Stary Brześć 3
tel. (54) 414-57-70
Komendant: Piotr Błażejewski
Punkt Konsultacyjny w Lubaniu
Lubanie 28 A
REJON SŁUŻBOWY NR 32 – GMINA LUBANIE
obsługują dzielnicowi: mł. asp. JAROSŁAW CHLEWICKI

Ochotnicza Straż Pożarna
Prezes Zarządu Gminnego OSP – Andrzej Szyszka
Komendant gminny OSP – Dariusz Sołtysiak

OSP Lubanie
Prezes – Andrzej Pasterczak
Naczelnik – Dariusz Sołtysiak

OSP Janowice
Prezes – Włodzimierz Skowroński
Naczelnik – Emilian Łapciak

OSP Ustronie
Prezes – Andrzej Szyszka
Naczelnik – Arkadiusz Piwoński

Poczet sztandarowy OSP Lubanie