W październiku 2021 r. w ramach grantu Fundacji Anwil pn. „Budujemy mosty” Koło Gospodyń Wiejskich Sołectwa Włoszyca w partnerstwie z GOK w Lubaniu zorganizowało kursy przygotowujące dzieci do testu 8-klasisty z matematyki i języka angielskiego. Dziękuję KGW Sołectwa Włoszyca oraz GOK w Lubaniu za organizację zajęć, które spotkały się z tak pozytywnym odbiorem. Podziękowania dla autorów wniosku grantowego – Pani Marioli Zakrzewskiej oraz Pani Mai Kołtońskiej. Szczególne podziękowania kieruję do Fundacji Anwil za przekazanie na ten cel środków finansowych w kwocie 4.870,00 zł.