Od dnia 21 lutego br. rusza drugi nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie, na zasadach określonych w uchwale Nr XXI/188/2021 Rady Gminy Lubanie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Lubanie na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Lubanie oraz w uchwale zmieniającej  Nr XXII/197/2021 z dnia 28 października 2021r.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubanie, w zakładce Ochrona Środowiska zostało zamieszczone ogłoszenie o naborze wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji i niezbędnymi załącznikami do wniosku: https://lubanie.rbip.mojregion.info/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3/