Zgodnie z  postanowieniem Nr 285/2024 Komisarza Wyborczego we Włocławku z  dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Lubanie, dnia 6 maja 2024 r. ( poniedziałek )  o godz. 1400  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się sesja inauguracyjna Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Ślubowanie wójta.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady.
  6. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  7. Zakończenie obrad I sesji Rady.

Oglądaj online