Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnym potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  na lata 2022-2023.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

 Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, z późn. zm.) ustala się

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Gminy w Lubaniu powołany został koordynator oraz zespół ds. dostępności.

Do zadań Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy oraz jednostki podległe,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy oraz jednostek podległych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności

Paulina Siuber

telefon: 54 251 33 12

e-mail: koordynator@lubanie.com

adres do korespondencji:

Urząd Gminy Lubanie

Lubanie 28 A

87-732 Lubanie