Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiór odpadów zmieszanych dla zabudowy jednorodzinnej

 

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

18

16

17

14

12

16

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

17

11

08

17

15

15

Pojemnik  czarny

 

 

Odbiór odpadów biodegradowalnych dla zabudowy jednorodzinnej

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

18

16

17

14

12

16

-

-

-

28

30

30

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

17

11

08

17

15

15

31

28

22

31

-

-

Worek brązowy- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i odpady kuchenne

 

Odbiór odpadów segregowanych dla zabudowy jednorodzinnej

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

-

17

24

21

26

23

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

19

25

20

27

17

22

Worek niebieski - papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury

Worek żółty -metale, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe.

Pojemnik zielony- szkło.

 

Odbiór popiołu dla zabudowy jednorodzinnej

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

20

08

10

07

-

-

31

24

29

28

-

-

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

21

-

-

11

12

08

-

-

-

31

26

29

Pojemnik metalowy – popiół

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych , odpadów budowlano-rozbiórkowych ( do 0,5m?) oraz opon (do 4opon/nieruchomość) dnia  29 sierpnia 2018r.z terenu całej gminy, objazdowo, bezpośrednio z posesji na zgłoszenie .

HARMONOGRAMY W WERSJI PAPIEROWEJ ZOSTANĄ DOSTARCZONE DO KAŻDEJ POSESJI DO DNIA 18.01.2018.