W dniu 2.04.2024  w godz.  8.30 – 13.30  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBANIE 5, 12, 19, 23, 28

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane