Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

KOMUNIKAT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

 KOMUNIKAT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

W związku z wykryciem bakterii Zakład Usług Komunalnych prowadzi prace naprawcze sieci wodociągowej.
Sieć pod nadzorem jest chlorowana, oraz tylko i wyłącznie po określonym czasie następuje kontrolowany zrzut wody z hydrantów.

Przypominamy, że osoby nieuprawnione mają kategoryczny zakaz odkręcania hydrantów na własną rękę! Mimo to, w dniu dzisiejszym 18.09 bez wiedzy Zakładu Usług Komunalnych jeden z mieszkańców, opróżnił wodę z sieci poprzez rozkręcenie hydrantu, co spowodowało niekontrolowane wydobycie wody i zaburzenie prac naprawczych.

Zaistniała sytuacja bardzo krytycznie wpływa na prowadzone działania i może źle wpłynąć na wynik pobranych próbek wody oraz bardzo wydłużyć proces oczyszczania sieci. Skutkuje to opóźnieniem w przywróceniu funkcjonalności wodociągu.

Prosimy o przestrzeganie zasad obowiązujących w zakresie współpracy z Zakładem Usług Komunalnych. Zwłaszcza o nieokręcanie hydrantów na własną rękę!

Przypominamy, że wody z sieci można używać do spłukiwania toalet i prac porządkowych.