Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
2021-01-15 12:42:34

Urząd Gminy Lubanie informuje, że ruszył nabór wniosków w ramach  pilotażowego programu ochrony zasobów wodnych na terenie Gminy Lubanie pn. „Złap... czytaj więcej

2021-01-14 17:56:04

Gmina Lubanie uruchomiła system SISMS (aplikacja BLISKO), za pomocą którego będzie w bezpieczny i bardzo szybki sposób przesyłać pilne komunikaty... czytaj więcej

2021-01-14 13:46:47

Zgodnie z opublikowanym przez Ministerstwo Zdrowia wykazem punktów szczepień na terenie gminy Lubanie będzie można zaszczepić się w:     NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE... czytaj więcej

2021-01-07 09:46:56

Droga w Przywieczerzynku została oddana do użytku. W przecięciu wstęgi wzięła udział Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Wójt Gminy... czytaj więcej

2021-01-05 08:50:28

  Przed nami szczepienia przeciwko COVID-19. To bardzo ważna kwestia dla nas wszystkich. Dlatego już dziś uruchomiliśmy dedykowaną infolinię. Za jej pośrednictwem możesz uzyskać... czytaj więcej

2021-01-05 08:49:44

  Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Taką informację musi przekazać płatnik składek lub osoba... czytaj więcej

2021-01-05 08:48:23

Zapraszamy wszystkie  organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,... czytaj więcej

2020-12-30 16:43:52

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu... czytaj więcej

2020-12-28 10:02:58

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż... czytaj więcej

2020-12-27 19:50:07
2020-12-27 19:46:08

W ten weekend (najdalej w poniedziałek) do dzieci z terenu naszej gminy dotrą słodkie upominki ufundowane przez samorząd. Jest to możliwe dzieki Radnym Gminy Lubanie, którzy jako... czytaj więcej

2020-12-27 19:44:19

Miło mi jest Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa w Lubaniu we współpracy z GOK w Lubaniu otrzymała w ramach programu Fundacji Anwil dla Włocławka pn. "Wybieram sport -... czytaj więcej

2020-12-27 19:42:49

Miło mi jest Państwa poinformować, że Szkoła Podstawowa w Lubaniu otrzymała w ramach programu Fundacji Anwil dla Włocławka pn. "Uczę się z Anwilem" grant w wysokości 19.129,90... czytaj więcej

2020-12-23 12:49:19

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż... czytaj więcej

2020-12-18 18:16:59

Droga w Tadzinie została oddana do użytku. W przecięciu wstęgi wzięła udział Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Wójt Gminy Lubanie... czytaj więcej

2020-12-17 13:19:55

  Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od... czytaj więcej

2020-12-16 14:53:50

  CEL OGÓLNY 3 LSR ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI ORAZ PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W OBSZARZE KOMUNIKACJI, REKREACJI I... czytaj więcej

2020-12-16 13:35:25

WÓJT GMINY LUBANIE ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecania organizacjom pozarządowym i innym podmiotom zadań publicznych w zakresie: „Upowszechnianie kultury fizycznej... czytaj więcej

2020-12-14 15:07:49
2020-12-02 16:42:09

Trwa budowa drugiego odcinka chodnika w miejscowości... czytaj więcej

2020-12-02 16:33:18

Trwa przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tadzin na odcinku o długości ok. 0,43 km. Łączny koszt inwestycji wyniesie ok. 202 tys. zł., w tym wsparcie finansowe z Funduszu Inwestycji... czytaj więcej

2020-12-02 16:31:22

W październiku 2020 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na utworzenie żłobka samorządowego w Lubaniu w ramach programu "Maluch+" edycja 2021. Miło mi Państwa poinformować,... czytaj więcej

2020-12-02 09:55:02

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań własnych w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku na terenie Gminy Lubanie Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca... czytaj więcej