Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Projekt "Umiem pływać"

Od dnia 10.03.2017r. Szkoła Podstawowa w Lubaniu uczestniczy w programie „Umiem pływać”. Projekt realizowany jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Związkiem Pływackim w Toruniu a Gminą Lubanie. Do realizacji tego przedsięwzięcia zaproszone zostały dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej w Lubaniu. W zajęciach bierze udział 15 dzieci.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek na basenie w Ciechocinku. Każdy uczeń przystępujący do programu zrealizuje 20 godzin lekcyjnych. Program zakłada, że po zrealizowaniu tych zajęć, każdy uczestnik powinien swobodnie utrzymać się na wodzie i potrafi przepłynąć 25 m stylem grzbietowym. Końcowym elementem zajęć będzie sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, a każdy uczestnik zajęć dostanie pamiątkowy dyplom. Program jest realizowany w dwóch  turach od marca do czerwca i od września do grudnia. Dzieci z Lubania dojeżdżają na zajęcia pływackie autokarem szkolnym, a Gmina pokrywa koszty dojazdu. Od września w programie nauki pływania weźmie udział II grupa dzieci ze Szkół w Ustroniu i Przywieczerzynie. Opiekunem grupy jest Dariusz Gomulak wspierany przez rodziców dzieci biorących udział w programie.