Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zarząd Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego LTP Lubanie

Zwołuje walne zebranie sprawozdawcze członków klubu na  dzień 14 marca 2017 r. godz. 17.45 w pomieszczeniu stołówki szkoły podstawowej w Lubaniu. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 18.00.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza  Zebrania

3. Stwierdzenie quorum – prawomocności podejmowanych uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej i  komisji uchwał i wniosków.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w latach 2015 – 2016 .

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 20015–2016 .

8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu.

9. Wolne wnioski .

10. Zakończenie Zebrania.