Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Zarząd Województwa przyjął projekt "Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2017"

Projekt rocznego programu przygotowany został przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi we współpracy z departamentami Urzędu Marszałkowskiego realizującymi zadania w zakresie pożytku publicznego.

W międzyczasie przedstawiciele Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wraz z pracownikami samorządu województwa, zajmującymi się realizacją zadań w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wspólnie pochylili się nad problemami i potrzebami obu sektorów, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania dotyczące współpracy międzysektorowej. Spotkanie, o którym mowa wyżej odbyło się we wrześniu br. - Obecnie trwa przygotowanie podsumowania a powstały materiał bedzie stanowił głos w konsultacjach programu na 2017 rok.

Proces konsultacji potrwa do 29 września br. Zapraszamy do udziału.

Po zakończeniu konsultacji dokument trafi pod obrady Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Do pobrania:

Uchwała Zarządu

Projekt programu

Formularz Konsultacji