Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Przetarg nieruchomości

Zarząd Powiatu we Włocławku,    ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej:  zespołu pałacowo – parkowego z końca XIX w wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/1483, stanowiącej własność Powiatu Włocławskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Brzezie, gmina Brześć Kujawski, oznaczonej numerem działki 89/9, o pow. 6,3032 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku prowadzona jest księga wieczysta WL1W/00059699/9.

Cena wywoławcza nieruchomości:2.195.000,00zł (słownie złotych: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy,00/100).

Przetarg odbędzie w dniu 6 grudnia 2016r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej, tj. 109.750,00 zł (słownie złotych: sto dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt, 00/100) należy wpłacić najpóźniej do dnia 30 listopada 2016r. na konto depozytowe Starostwa Powiatowego we Włocławku Nr 05 9550 0003 2001 0075 3919 0009
w
Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym O/Włocławek.

Od ceny uzyskanej w wyniku przetargu udzielona zostanie bonifikata w wysokości: 50%.

 

Dodatkowe informacjeo nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki  nieruchomościami Starostwa Powiatowego we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 49, I piętro, pok. 15, tel. (0-54) 230-46-88 oraz na stronie internetowej Powiatu Włocławskiego: 

http://wloclawski.pl/wiadomosci/2/wiadomosc/94134/i_przetarg_ustny_nieograniczony_na_sprzedaz_nieruchomosci_grunto