Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze LTP

Zarząd Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego informuje, że w dniu 2 marca 2015r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w stołówce Zespołu Szkół w Lubaniu rozpocznie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego. W przypadku braku quorum, drugi termin zebrania wyznaczono na godz. 17.15.

Proponowany porządek zebrania poniżej:

1. Otwarcie zebrania

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków

8. Sprawozdanie Zarządu LTP z działalności w latach 2013 - 2014

9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w latach 2013-2014

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi

11. Wybór członków Zarządu

12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej

13. Podjęcie uchwały o wysokości składek członkowskich

14. Dyskusja i wolne wnioski