Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zrób zdjęcie i wyślij na konkurs

 

   Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza, w tym roku już po raz czwarty, konkurs fotograficzny  pod hasłem: "Perełki Dorzecza Zgłowiączki”. Celem konkursu jest ukazanie piękna przyrody, folkloru i architektury obszaru Stowarzyszenia, popularyzacja wiedzy na temat jego zasobów kulturowych, historycznych jak również aktywizacja społeczności lokalnej. Jedynym warunkiem uczestnictwa, oprócz umiejętności robienia zdjęć jest zamieszkiwanie na terenie działania Stowarzyszenia, czyli w gminach: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie oraz Włocławek.

Prace w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD przyjmowane będą do dnia 31 lipca 2013. Można je przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Włocławska 16 z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny  „Perełki Dorzecza Zgłowiączki”.

Dostarczone fotografie mogą zostać wykorzystane do promocji Lokalnej Grupy Działania np. przy publikacji materiałów dotyczących Stowarzyszenia. Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie www.kujawiaki.pl lub uzyskać pod numerem tel. 54 284 66 69.

Konkurs i nagrody są współfinansowane ze środków unii europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 -2013.