Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Październikowa, XVII sesja Rady Gminy Lubanie

We wtorek, 30 października o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu rozpocznie się XVII sesja Rady Gminy. Radni dyskutować będą między innymi nad przystąpieniem przez gminę do projektu pn. "Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń", przejęciem od samorządu powiatu wloclawskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem biegnących przez teren gminy dróg powiatowych oraz poparciem dla uchwały inowrocławskiej  Rady Miejskiej w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawy śmieciowej. Podejmą też uchwałę o podziale gminy na obowody wyborcze. Proponowany porządek obrad poniżej:

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad.                                                                                                                                                                                                         2. Stwierdzenie quorum.                                                                                                                                                                                              3. Przyjęcie porządku obrad.                                                                                                                                                                                        4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.                                                                                                                                                            5. Podjęcie uchwały w sprawie obwodów głosowania.                                                                                                                                        6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubanie do projektu                                                               pn. "Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeń" z Wyższą Szkołą Humanistyczno-                                               Ekonomiczną we Włocławku.                                                                                                                                                                                     7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie                                         skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją                                                   Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.                                                                         8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu                                                           powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.                                                                               9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej                                                         Gminy Lubanie na lata 2012 - 2018.                                                                                                                                                                       10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/68/11 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 grudnia 2011r.                                                                  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2012.                                                                                                                            11. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.                                                                                                                                                          12. Zakończenie obrad.