Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Emeryci wybrali nowe władze

We wtorek, 25 września w sali lubańskiego "Gościńca" odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła nr 20 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Przedmiotem obrad było podsumowanie działalności koła w latach 2008 - 2012, wybór nowego Zarządu, a także dwóch delegatów na Zjazd Okręgowy. Na sali wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz gminy i duchowieństwa. Zarząd Okręgowy PZERiI we Włocławku reprezentowala jego przewodnicząca Małgorzata Głowińska. Rezygnację z funkcji przewodniczącej koła, po 18 latach kierowania jego pracami, złożyła Krystyna Piernikowska. Zebrani podjęli uchwałę o powiększeniu składu dotychczasowego Zarządu z 5 do 7 osób. W wyniku wyborów mandat delegata otrzymały: Stanisława Szczęsna i Stanisława Paliwoda, zaś nowy zarząd pracować będzie w kolejnej kadencji w poniższym składzie:

Stanisława Szczęsna  - przewodnicząca                                                                                                                                                      Urszula Zdanowska  - z-ca przewodniczącego                                                                                                                                     Stanisława Paliwoda  - sekretarz                                                                                                                                                                              Krystyna Balcerzak  - skarbnik                                                                                                                                                                       Maria Skowrońska - czlonek                                                                                                                                                                           Henryk Góralski - czlonek                                                                                                                                                                                  Elżbieta Nobis  - czlonek