Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Szybka reakcja

Jak wcześniej informowaliśmy, w Lubaniu przeprowadzono konsultację w sprawie kwestii środowiskowych związanych z planowaną realizacją inwestycji „Budowa autostrady płatnej A1 Gdańsk – Gorzyczki, odcinek Czerniewice – Kowal, w zakresie przebiegu przez gminę Lubanie. Temat spotkania szczególnie zainteresował tych mieszkańców gminy, których gospodarstwa położone są w rejonie planowanego przebiegu nowej trasy.

W trakcie spotkania próbowano wskazać szereg niedogodności i nieracjonalnych rozwiązań przedstawicielom inwestora, czyli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „Trakt”.

- Uwagi były zgłaszane wręcz w sposób seryjny, ale doskonale wiedzieliśmy, że reprezentanci wymienionych podmiotów nie mają uprawnień do tego, aby natychmiast uwzględniać w przedstawionych założeniach poprawki oczekiwane czy wymagane przez mieszkańców, stąd zdecydowaliśmy się na wystosowanie odpowiedniego pisma do inwestora i projektanta. Tym bardziej, że od momentu wszczęcia procedury ustalenia lokalizacji inwestycji dotyczącej przebiegu planowanej autostrady A1 upłynęło 10 lat, a okres ten spowodował zmiany uwarunkowań na szczeblu lokalnym i wojewódzkim, co powinno wpływać na możliwość wprowadzenia pewnych korekt, częściowo uwzględniających postulaty mieszkańców, polegających m. in. na zaprojektowaniu tunelu dla pieszych i rowerzystów pod pasem autostrady w km 179+700, czyli w miejscowości Zosin - powiedział wójt Sławomir Piernikowski.

Z pisma adresowanego do GDDKiA i „Traktu” wynika, iż największe wątpliwości i uwagi budzi fakt, że projektowany odcinek autostrady przecina na dwie części miejscowości Siutkówek, Janowice, Zapomnianowo i Zosin, co spowoduje, że dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej Przywieczerzyn będą pozbawione zasadniczej komunikacji z placówką, położoną po drugiej stronie autostrady.

- To dla naszej gminy wyjątkowo ważny argument – uzupełnia wójt S. Piernikowski. - Droga gminna na odcinku od miejscowości Janowice do miejscowości Zosin, znajdującej się po drugiej stronie pasa autostradowego jest drogą utwardzoną i spełnia ważny odcinek komunikacyjny w sieci dróg na terenie gminy Lubanie. Projektowany odcinek tzw. drogi serwisowej dość znacznie wydłuży dojazd do szkoły, jednocześnie eliminując możliwość przejścia pieszego, czy też przejazdu rowerem, a ponadto mieszkańcy wsi Tadzin i Zosin, których grunty są położone po wschodniej części projektowanej autostrady, będą zmuszeni pokonać objazdy na odcinku około 5.0 km.

Wielu zadaje sobie pytanie, czy pismo przyniesie oczekiwany skutek. Z opisów różnych, często podobnych sytuacji wynika, że projektanci i inwestorzy wielokroć zmieniali techniczne założenia. Czy w przypadku gminy Lubanie będzie podobnie? O tym będziemy informowali Czytelników „Tygodnika” na bieżąco.

Na zdjęciu: Laura Andrzejczak, dyrektor SP Przywieczerzyn i Maciej Trzmielewski UG Lubanie oglądają dokumentację z przebiegiem planowanej autostrady w pobliżu szkoły.