Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Kolejny grant przyznany!

Zarząd Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przyznał granty na realizację 13 projektów zgłoszonych przez włocławskie organizacje do konkursu "Wybieram sport-skreślam nudę". Łączna kwota dofinansowania wynosi 107 288,00 zł. Beneficjentem programu grantowego jest również Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu. Wniosek w ramach konkursu złożyła w imieniu organizatora dyrektor SP w Lubaniu mgr Ewa Cieślak oraz w imieniu współorganizatora dr Maja Kołtońska dyrektor GOK w Lubaniu. W ramach przyznanych środków w kwocie 9.270,00 zł zorganizowany zostanie Powiatowy Bieg "Biegnij po zdrowie". Dziękuję organizatorom za podjęcie inicjatywy oraz złożenie odpowiedniego wniosku.