Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Ogłoszenie

W związku z planowaną aktualizacją Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie na podstawie Trybu i zasad naboru projektów zawartych w ww. dokumencie ogłasza się  nabór projektów na listę podstawową w ramach:

Oś priorytetowaInnowacyjna edukacja,

Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,

Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

Fiszki projektowe należy przesłać w terminie: 21 listopada – 04 grudnia 2018 r. drogą elektroniczną, bądź dostarczyć do siedziby urzędu gminy OSI Włocławka właściwej dla miejsca zamieszkania/ siedziby wnioskodawcy, tj. Gminy Miasto Włocławek, Gminy Włocławek, Miasta Kowal, Gminy Kowal, Gminy Brześć Kujawski, Gminy Lubanie, Gminy Choceń oraz Gminy Fabianki.

Załączniki:

wzór fiszki projektowej,

instrukcja wypełniania fiszki projektowej,

kryteria wyboru projektów