Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Budżetowa przymiarka

W piątek, 14 grudnia, w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbędzie się XII sesja Rady Gminy Lubanie. W programie obrad m.in. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej  oraz uchwalenie budżetu gminy na 2008 rok:

- Dochody i wydatki planowane na 2008 rok kształtują się na tegorocznym poziomie, a niewielki deficyt zamierzamy uzupełnić kredytem - powiedziała  Halina Szczesiak z UG Lubanie (na zdjęciu). - W katalogu zaplanowanych zadań inwestycyjnych na przyszły rok znalazły się m. in. rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizacja dróg gminnych oraz przebudowa chodników, modernizacja remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, uzupełnienie oświetlenia drogowego oraz budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego i przygotowanie dokumentacji na inny obiekt sportowy.

Początek sesji - godz. 10.00.