Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XI sesja Rady Gminy Lubanie

 W piątek, 23 listopada o godz. 10.oo w sali GOK rozpocznie się XI sesja Rady Gminy Lubanie. W porządku obrad m.in.:
- podjęcie uchwał w sprawie określenia na 2008 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, opłaty i poboru opłaty targowej, obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom,
-  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za dostawę wody  i odbiór ścieków oraz ustalenia wysokości opłat za 1 metr sześc. nieczystości.