Skatepark został wykonany przez firmę

SK8YARD Sp. z o.o.

z siedzibą w ul. Królewska 57, 30-081 Kraków

Zadanie obejmowało wykonanie rampy na placu z kostki betonowej.

Całkowita kwota 141942,00

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

W kwocie 90317,00

Pozostała kwota wkładu własnego została pokryta z środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach programu Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2024,