Gmina Lubanie przystąpiła do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”, w ramach którego przewidziano szczepienia dla

14 osób z terenu gminy Lubanie.

W związku z powyższym zapraszam mieszkańców Gminy Lubanie do skorzystania z bezpłatnych szczepień współfinansowanych przez Gminę Lubanie.

Adresatami Programu są osoby w wieku powyżej 65 roku życia, zameldowane na terenie gminy Lubanie, które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom.

W ramach realizacji Programu do 31.12.2024 r. prowadzone będą bezpłatne szczepienia przez Powiatowe Centrum Zdrowia- Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, ul. Szpitalna 6a.

Rejestracja można dokonać osobiście w Urzędzie Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie, pok. nr 2 lub telefonicznie 54 251 33 12.

Realizacja „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” na terenie gminy Lubanie finansowana jest w 50% ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i 50% ze środków gminy Lubanie.