Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zaproszenie na spotkanie informacyjne 15 października 2019

Szanowni Państwo,
Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na BEZPŁATNE spotkanie informacyjne
pt. "Stań się przedsiębiorczy". Na spotkaniu omówione zostaną możliwości wsparcia dla osób planujących otwarcie własnej działalności gospodarczej m.in.: dotacje; preferencyjna, niskooprocentowana pożyczka. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące obowiązków wobec ZUS oraz US.
Spotkanie dedykowane jest dla osób zwolnionych z pracy bądź pracujących przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy bądź bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
 - powyżej 50 roku życia,
 - długotrwale bezrobotnych,
 - z niepełnosprawnościami,
 - kobiet,
 - o niskich kwalifikacjach
 Data i miejsce spotkania
15 października 2019 r. Siedziba Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 9, sala nr 20 – aula, I piętro, godz. 10:00 – 13:00.
Uczestnicy spotkania
Na spotkanie zapraszamy osoby zainteresowane założeniem własnej firmy.
Zgłoszenia
Pod nr telefonu (52) 32 76 884, 797 304 123 bądź poprzez formularz zgłoszeniowy

Progrma spotkania