Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

KOMUNIKAT

Zakład Usług Komunalnych Gminy Lubanie informuje, że gminne ujęcia wody pitnej poddawane są 24. godzinnemu chlorowaniu oraz w dniu dzisiejszym został rozpoczęty proces płukania sieci wodociągowej zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Pierwszy planowany pobór próbek wody
zostanie dokonany w dniu 18.09.2019 r., przez laboratorium MPWiK
Sp. z o.o. Włocławek. O dalszym przebiegu prac ZUK Lubanie
będzie informował w najbliższych dniach.