Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Październikowa sesja

29 października odbyła się X sesja Rady Gminy Lubanie. W czasie obrad radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku, którymi w wyniku tajnego głosowania jednogłośnie wybrano Zofię Agnieszkę Adamczewską, Jolantę Duszyńską, Michała Małeckiego i Roberta Pawła Zapieca. Radni zajęli się także wstąpieniem gminy Lubanie do  Kujawsko – Dobrzyńskiego Związku Gmin (K-DZG) oraz jego statutem, przyjmując w tej sprawie stosowną uchwałę

Ten podmiot powstał wspólnie z Miastem Włocławek, Gminą i Miastem Dobrzyń  nad Wisłą, Gminami Włocławek i  Fabianki, a  ma na celu między innymi podejmowanie wspólnych działań w sferze podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, tworzyć stosowne prawo w zakresie pozyskiwania inwestorów, współpracowanie nad  działaniami promocyjnymi gmin zrzeszonych, a przede wszystkim pozyskiwanie środków strukturalnych na wdrażanie wspólnych projektów, a przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia gminy Lubanie do K-DZG  otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości -ocenia Sławomir Piernikowski, wójt gminy Lubanie.

Wprowadzono  niewielkie zmiany w uchwale przyjmującej regulamin przyznawania dofinansowania ze środków budżetu gminu dla osób fizycznych, które wybudowały przydomową oczyszczalnię ścieków:

Wprowadzenie uchwały zmieniającej wcześniejsze przepisy w tej sprawie wymagało uściślenia, co pokazało rozliczenie  pierwszych wniosków złożonych o dofinansowanie -powiedział Bogumił Kurant, przewodniczący RG. -Przyjęta na ostatniej sesji  uchwała zmienia wcześniej obowiązującą i określa m.in. dofinansowanie do 50 proc. udokumentowanych kosztów budowy oczyszczalni o wydajności do 7, 5 metra sześć/dobę, jednak nie więcej, niż 2,5 tysiąca złotych, a w przypadku wspólnych oczyszczalni wybudowanych przez właścicieli sąsiadujących posesji nie więcej, niż 3 tysiące złotych. Aby otrzymać ustaloną wysokość dofinansowania należy przedłożyć fakturę, dowód lub pokwitowanie zapłaty za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz protokoł odbioru urządzenia, a w przypadku wspólnego wybudowania właściciele dodatkowo muszą złożyć informację o procentowym udziale  kosztów w przedsięwzięciu. Wtedy dofinansowanie będzie przyznane proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez każdego z właścicieli.