Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

"Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie możliwości wzięcia udziału w projektach w ramach trwającego naboru wniosków
o dofinansowanie w konkursie dla działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Mając na względzie potrzebę zapewnienia szerokiego zasięgu oddziaływania efektów interwencji w działaniu 3.1 POPC, serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią komunikatu oraz podjęcia wspólnych działań z organizacjami pozarządowymi w kierunku podnoszenia i wzmacniania cyfrowych kompetencji mieszkańców Państwa gmin.  

załącznik do pobrania

          

Z poważaniem,

Wanda Buk

Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa