Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Zakończenie I roku akademickiego Kujawsko - Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Lubaniu

19 czerwca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubaniu odbyło się oficjalne zakończenie I roku akademickiego 2016/2017 Kujawsko – Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Lubaniu. W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Lubanie Larysa Krzyżańska, Prezes Zarządu KDUTW KSW we Włocławku Jerzy Nowacki,  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu Maja Kołtońska, pedagodzy z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu: Krystyna Gomulak i Gabriela Kujawa oraz Słuchacze UTW Oddział w Lubaniu. Podczas spotkania Studenci otrzymali Dyplomy Uznania za aktywne uczestnictwo w zajęciach i pracach na rzecz KDUTW przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku O/Lubanie.

 Przewodnicząca Rady Słuchaczy Barbara Budzyńska podziękowała za dobrą współpracę i wsparcie ze strony władz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w osobie rektora prof. nzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego, Prezesowi Zarządu KDUTW Jerzemu Nowackiemu, Pełnomocnikowi Rektora ds. KDUTW we Włocławku Pani Ewie Murszewskiej,która pomaga w rozwiązywaniu wielu problemów programowych i organizacyjnych, Wójtowi Gminy Lubanie Pani Larysie Krzyżańskiej za pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów stojących przed Radą Słuchaczy, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu Pani Mai Kołtońskiej, Pedagogom z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu: Pani Krystynie Gomulak i Gabrieli Kujawie, które prowadzą zajęcia z informatyki i języka angielskiego.

Na zakończenie uroczystości Pani Katarzyna Nowakowska wygłosiła wykład „Przyczyny zakwaszenia organizmu. Jak temu zaradzić.”

Studenci naszego Oddziału otrzymali promocję na następny rok studiów. Lubańscy Żacy udali się zatem na zasłużone wakacje i mamy nadzieję, że pełni sił, wigoru i zapału do nauki wrócą w październiku by rozpocząć kolejny już rok nauki.