Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXIX sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 22 stycznia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15:00  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubanie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXVIII sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do

     Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego we Włocławku wraz z    

     odpowiedzią na skargę.

6. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie obrad.