Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

XXV sesja Rady Gminy Lubanie

W dniu 29 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 1400  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXIV sesji Rady Gminy.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu

          zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miejscowości Mikanowo w gminie Lubanie.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

          uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubanie.

7.      Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na

         budowę Przedszkola Samorządowego  w Lubaniu.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Lubanie długoterminowej pożyczki na budowę Przedszkola

         Samorządowego w Lubaniu.

9.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Lubanie na rok 2017.

11.    Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

12.    Zakończenie obrad.