Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

IX Sesja Rady Gminy Lubanie

W środę 19 sierpnia 2015 roku o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lubanie odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Stwierdzenie quorum.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z  VIII sesji Rady Gminy.

5.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia      Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015      –2020.

6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

7.    Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

8.    Zakończenie obrad.