Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Czwarta, lutowa sesja Rady Gminy Lubanie

We wtorek, 3 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lubaniu rozpocznie się IV sesja Rady Gminy Lubanie. W jej trakcie radni podejmą decyzje dotyczące między innymi Statutu Gminy, budżetu na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowejna lata 2015-2020.

Proponowany porządek obrad poniżej:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubanie.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na lata 2015 – 2020.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia przedmiotu ich działania.

9. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad.